Tổng hợp những tước hiệu của Đức Mẹ Maria

Đức Mẹ Maria được biết đến với nhiều tước hiệu khác nhau, mỗi tước hiệu thể hiện một khía cạnh đặc biệt của Mẹ.

những tước hiệu của mẹ maria, các tước hiệu của mẹ maria, những danh hiệu của mẹ maria, các danh hiệu của mẹ maria

Đức Mẹ Maria được biết đến với nhiều tước hiệu khác nhau, mỗi tước hiệu thể hiện một khía cạnh đặc biệt của Mẹ. Dưới đây là những tước hiệu của Đức Mẹ Maria:
 
Có 4 tín điều và 1 tuyên xưng về Mẹ Maria:
1.Tín điều Mẹ Maria Là Mẹ Thiên Chúa:
Công Đồng chung Êphêsô tuyên tín năm 431 là: “Tuyệt thông cho những ai không tuyên xưng rằng Đấng Emmanuel thực sự là Thiên Chúa, và bởi thế, Đức Trinh Nữ là Mẹ của Thiên Chúa (Theotokos – vì Mẹ đã hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thành nhục thể theo xác thịt)”.
2. Tín điều Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh:
Công Đồng Laterano tuyên tín năm 649, như sau: “Khốn cho những ai không theo các vị Nghị Phụ thánh đức tuyên xưng một cách chân thực và xác đáng rằng Đức Maria, trinh nguyên và vô nhiễm, là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã thực sự thụ thai chính Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng được Thiên Chúa Ngôi Cha hạ sinh trước các kỳ thời, bởi Chúa Thánh Thần mà không cần đến hạt giống loài người, và đã sinh ra Người hoàn toàn không bị hư hại gì, tình trạng đồng trinh của Mẹ sau khi sinh con cũng không hề bị sứt mẻ”.
3.Tín điều Mẹ Maria Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội:
Giáo hoàng Piô IX đã công bố vào năm 1854, mừng vào ngày 8.12. 
4.Tín điều Mẹ Maria Mông Triệu Cả Hồn Lẫn Xác:
Đức giáo hoàng Piô XII đã công bố vào năm 1950, mừng vào ngày 15.8.
5.Tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội:
Đức Phaolô VI, trong dịp kết thúc kỳ họp ba của Công Đồng chung Vatican II, cũng là dịp Hiến Chế về Giáo Hội Lumen Gentium được công bố, trước mặt toàn thể các nghị phụ của Công Đồng, đã chính thức tuyên bố: “Ta mong muốn Mẹ Thiên Chúa phải được cả thế giới Ki-tô hữu tôn vinh và khẩn cầu hơn nữa bằng tước hiệu (Mẹ Giáo Hội) tuyệt dịu ngọt này”…
 
những tước hiệu của mẹ maria, các tước hiệu của mẹ maria, những danh hiệu của mẹ maria, các danh hiệu của mẹ maria
 
 
Các tước hiệu của Mẹ Maria liên quan đến nơi hiện ra
6. Đức Bà Đen Częstochowa
7. Suối Nguồn Sự Sống
8. Đức Mẹ Akita (Nhật Bản)
9. Đức Mẹ Aparecida
10. Đức Mẹ Arabia
11. Đức Mẹ Arey-Khsath (Campuchia)
12. Đức Mẹ Banneux (Bỉ)
13. Đức Mẹ Beauraing (Bỉ)
14. Đức Mẹ Bethlehem
15. Đức Mẹ Trung Quốc
16. Đức Mẹ Combermere
17. Đức Mẹ Covadonga
18. Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha)
19. Đức Mẹ Cửa Bình Minh
20. Đức Mẹ Good Counsel
21. Đức Mẹ Guadalupe (México)
22. Đức Mẹ Graces
24. Đức Mẹ Good Health
25. Đức Mẹ Good Success
26. Đức Mẹ Ipswich
27. Đức Mẹ Kazan
28. Đức Mẹ Kibeho
29. Đức Mẹ Knock (Ireland)
30. Đức Mẹ La Salette (Pháp)
31. Đức Mẹ La Vang (Việt Nam)
32. Đức Mẹ Laus (Pháp)
33. Đức Mẹ Lebanon
34. Đức Mẹ Loreto
35. Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp)
36. Đức Mẹ Manaoag
37. Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm
38. Đức Mẹ núi Camêlô
39. Đức Mẹ Nazaré
40. Đức Mẹ Pontmain (Pháp)
41. Đức Mẹ the Pillar
42. Đức Mẹ the Rocks
43. Đức Mẹ Tuyết
44. María de la Soledad, Our Lady of Solitude
45. Our Lady of Solitude of Porta Vaga
46. Đức Mẹ the Thirty-Three
47. Our Lady of Vallarpadam
48. Đức Mẹ Velankanni
49. Đức Mẹ Walsingham
50. Đức Mẹ of Ta' Pinu
51. Đức Mẹ Turumba
52. Đức Mẹ Sao Biển
53. Theotokos of Vladimir
 
 
những tước hiệu của mẹ maria, các tước hiệu của mẹ maria, những danh hiệu của mẹ maria, các danh hiệu của mẹ maria
 
Những tước hiệu của Mẹ Maria liên quan đến lòng sùng kính
Phần lớn những danh hiệu này nằm trong Kinh Cầu Đức Bà
54. Rất Thánh Maria
55. Đức Mẹ Chúa Trời
56. Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh
57. Đức Mẹ Chúa Kitô
58. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
59. Đức Mẹ cực thanh cực tịnh
60. Đức Mẹ cực tinh cực sạch
61. Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng
62. Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ
63. Đức Mẹ rất đáng yêu mến
64. Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm
65. Đức Mẹ chỉ bảo đành lành
66. Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa
67. Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế
68. Đức Nữ cực khôn cực ngoan
69. Đức Nữ rất đáng kính chuộng
70. Đức Nữ rất đáng ngợi khen
71. Đức Nữ có tài có phép
72. Đức Nữ có lòng khoan nhân
73. Đức Nữ trung tín thật thà
74. Đức Bà là gương nhân đức
75. Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan
76. Đức Bà làm cho chúng con vui mừng
77. Đức Bà là Đấng trọng thiêng
78. Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng
79. Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng
80. Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm
81. Đức Bà như lầu đài David
82. Đức Bà như tháp ngà báu
83. Đức Bà như đền vàng
84. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa
85. Đức Bà là cửa Thiên Đàng
86. Đức Bà như sao mai sáng
87. Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn
88. Đức Bà bàu chữa kẻ có tội
89. Đức Bà yên ủi kẻ âu lo
90. Đức Bà phù hộ các giáo hữu
91. Nữ Vương các Thánh Thiên Thần
92. Nữ Vương các Thánh Tổ Tông
93. Nữ Vương các Thánh Tiên Tri
94. Nữ Vương các Thánh Tông Đồ
95. Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo
96. Nữ Vương các Thánh hiển tu
97. Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh
98. Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ
99. Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông
100. Nữ Vương hồn xác lên trời
101. Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi
102. Nữ Vương ban sự Bình An
 
 
những tước hiệu của mẹ maria, các tước hiệu của mẹ maria, những danh hiệu của mẹ maria, các danh hiệu của mẹ maria
 
Đức Thánh Cha Phanxicô thêm 3 tước hiệu mới của Mẹ Maria vào Kinh Cầu Đức Bà
Trong Thư gửi đến các vị chủ tịch Hội Đồng Giám Mục trên thế giới, ĐHY Robert Sarah, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Vụ Thánh và Kỷ Luật Các Bí Tích, đã thông báo ý định của Đức Thánh Cha Phanxicô muốn thêm vào Kinh Cầu Đức Bà 3 tước hiệu mới của Mẹ Maria: 
1- Mater misericordiae – Mẹ của lòng thương xót, 
2- Mater spei – Mẹ của niềm hy vọng
3- Solacium migrantium – Mẹ là niềm an ủi của những người di dân.
 
- Tước hiệu “Mẹ của lòng thương xót” được thêm vào sau tước hiệu “Mater Ecclesiae – Mẹ là Mẹ của Giáo Hội”, một tước hiệu được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thêm vào;
- Tước hiệu “Mẹ của niềm hy vọng” được thêm vào sau tước hiệu “Mater divinae gratiae – Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa” (theo lời dịch của Kinh Cầu Đức Bà tiếng Việt hiện hành);
- Tước hiệu “Mẹ là niềm an ủi cho những người di dân” được thêm vào sau tước hiệu “Refugium peccatorum – Đức Bà bầu chữa kẻ có tội” (câu dịch của Kinh cầu Việt ngữ hiện hành).
 
những tước hiệu của mẹ maria, các tước hiệu của mẹ maria, những danh hiệu của mẹ maria, các danh hiệu của mẹ maria
 
Những tước hiệu của Mẹ Maria cùng những lời kêu cầu được lòng đạo đức Kitô giáo giành cho Mẹ trải qua các thế kỷ, như là một đường lối đặc biệt và vững chắc dẫn đến cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, thì muôn vàn. Thậm chí vào lúc này đây, lúc được đánh dấu bằng những cảm giác bất ổn và biến động này, việc sốt sắng chạy đến cùng Mẹ Maria với tất cả lòng cảm mến và tin tưởng, là những gì sâu xa cảm nghiệm thấy nơi dân Chúa.
Một lần nữa, khi nói về những đức tính và danh xưng của Mẹ Maria, Hội Thánh mong muốn tất cả chúng ta hãy hướng đến một điều duy nhất và chính yếu, đó là Chúa Giêsu Nhập Thể (qua một trinh nữ phàm nhân là Maria, mà được bao gồm mọi đức tính cao đẹp nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ).
 

Phụ lục: Những cuốn sách hay về Đức Mẹ Maria

 Thần đô huyền nhiệm Kinh Mân Côi - Lời cầu nguyện tuyệt hảo  Tràng hạt mân côi

Những điều kỳ diệu của Lộ Đức ĐỨC MARIA TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI  Mầu nhiệm đức Maria – Thánh Mẫu học      

 
Xem thêm: Một số hình ảnh đẹp theo Những tước hiệu của Mẹ Maria
 
 
 

Bình luận


Tin tức khác
» Lễ phục sinh ở các nước trên thế giới
» Giải thích chữ viết tắt sau tên các Linh Mục và Tu Sĩ tại Việt Nam
» Giải thích những ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh
» Những cách để giúp trẻ học thuộc những kinh nguyện
» Những lợi ích của việc cầu nguyện đối với sức khỏe
» Vì sao phải che phủ Thánh Giá và tượng ảnh thánh trong Tuần Thánh
» Những vị thánh từng có quá khứ tội lỗi
» Có 9 hay 12 hoa trái Chúa Thánh Thần
» Nguồn gốc và ý nghĩa lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
» Hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

Hotline (24/7)

Messages

Chat Zalo

Liên hệ