Giải thích những ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh, có rất nhiều ký hiệu viết tắt bằng chữ cái mà ít ai hiểu được hết. Bài viết này nhằm giải thích các ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh.

các ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu trong kinh thánh, các ký hiệu trong kinh thánh, giải thích ký hiệu trong kinh thánh,

Trong Kinh Thánh, có rất nhiều ký hiệu viết tắt bằng chữ cái mà ít ai hiểu được hết. Dưới đây là một số ký hiệu viết tắt phổ biến trong Kinh Thánh:

Bảng ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh Cựu Ước
St - Sách Sáng Thế
Xh - Sách Xuất Hành
Lv - Sách Lê-vi
Ds - Sách Dân Số
Đnl - Sách Đệ Nhị Luật
Gs - Sách Giô-suê
Tl - Sách Thủ Lãnh
R - Sách Rút
1 Sm - Sách Sa-mu-en quyển 1
2 Sm - Sách Sa-mu-en quyển 2
1 V - Sách Các Vua quyển 1
2 V - Sách Các Vua quyển 2
1 Sb - Sách Sử Biên quyển 1
2 Sb - Sách Sử Biên quyển 2
Er - Sách Ét-ra
Nkm - Sách Nơ-khe-mi-a
Tb - Sách Tô-bi-a
Gđt - Sách Giu-đi-tha
Et - Sách Ét-te
1 Mcb - Sách Ma-ca-bê quyển 1
2 Mcb - Sách Ma-ca-bê quyển 2
G - Sách Gióp
Tv - Sách Thánh Vịnh
Cn - Sách Châm Ngôn
Gv - Sách Giảng Viên
Dc - Sách Diễm Ca
Kn - Sách Khôn Ngoan
Hc - Sách Huấn Ca
Is - Sách Ngôn sứ I-sai-a
Gr - Sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a
Ac - Sách Ai Ca
Br - Sách Ba-rúc
Ed - Sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en
Đn - Sách Ngôn sứ Đa-ni-en
Hs - Sách Ngôn sứ Hô-sê
Ge - Sách Ngôn sứ Giô-en
Am - Sách Ngôn sứ A-mốt
Ôv - Sách Ngôn sứ Ô-va-di-a
Gn - Sách Ngôn sứ Giô-na
Mk - Sách Ngôn sứ Mi-kha
Nk - Sách Ngôn sứ Na-khum
Kb - Sách Ngôn sứ Kha-ba-rúc
Xp - Sách Ngôn sứ Xô-phô-ni-a
Kg - Sách Ngôn sứ Khác-gai
Dcr - Sách Ngôn sứ Da-ca-ri-a
Ml - Sách Ngôn sứ Ma-la-khi

các ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu trong kinh thánh, các ký hiệu trong kinh thánh, giải thích ký hiệu trong kinh thánh,

Bảng ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh Tân Ước
Mt - Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
Mc - Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
Lc - Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
Ga - Tin Mừng theo Thánh Gio-an
Cv - Sách Công Vụ Tông Đồ
Rm - Thư gửi tín hữu Rô-ma
1 Cr - Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
2 Cr - Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
Gl - Thư gửi tín hữu Ga-lát
Ep - Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
Pl - Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
Cl - Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
1 Tx - Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
2 Tx - Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
1 Tm - Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
2 Tm - Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
Tt - Thư gửi ông Ti-tô
Plm - Thư gửi ông Phi-lê-môn
Dt - Thư gửi tín hữu Do-thái
Gc - Thư của Thánh Gia-cô-bê
1 Pr - Thư 1 của Thánh Phê-rô
2 Pr - Thư 2 của Thánh Phê-rô
1 Ga - Thư 1 của Thánh Gio-an
2 Ga - Thư 2 của Thánh Gio-an
3 Ga - Thư 3 của Thánh Gio-an
Gđ - Thư của Thánh Giu-đa
Kh - Sách Khải Huyền

các ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu trong kinh thánh, các ký hiệu trong kinh thánh, giải thích ký hiệu trong kinh thánh,

Các Chữ Viết Tắt Về Kinh Thánh
Ch - Chronicles - Ký Sự Niên Đại
Clem - Clement - Clêmentê
Co - Corinthians - Corinthô
Es - Esdras (Apocrypha) - Kinh Ngụy Tác
Jo - John - Gioan
Ki - Kings - Các Vua
Ma - Maccabees - Macabê
Pe - Peter - Phêrô
Sa - Samuel - Samuel
Th - Thessalonians - Thêsalonica
Ti - Timothy - Timôtê

các ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu trong kinh thánh, các ký hiệu trong kinh thánh, giải thích ký hiệu trong kinh thánh,

Hy vọng bài viết giải thích những ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh sẽ giúp các bạn dễ dàng đọc hiểu Kinh Thánh hơn. Thân ái!

Lạy Chúa Giêsu, lời Thánh Giêrônimô đã nhắc nhở mỗi người chúng con “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc, suy ngẫm, cầu nguyện và sống Lời Chúa. Nhờ đó, chúng con đón nhận được Lời Tình Yêu và tháp nhập vào dòng chảy Ơn Cứu Độ. Amen

các ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu viết tắt trong kinh thánh, ký hiệu trong kinh thánh, các ký hiệu trong kinh thánh, giải thích ký hiệu trong kinh thánh,

Sachconggiao.vn sưu tầm


Bình luận


Tin tức khác
» 16 Cách giúp bạn tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày?
» Nguồn gốc và ý nghĩa hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn
» Đau khổ có ý nghĩa gì trong đời sống người Công Giáo?
» Vì sao nên đọc Kinh Thánh hằng ngày
» Các Tổng Lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa
» 7 Lời hứa trong ngày thụ phong Linh Mục
» Thiên Chúa là ai? - Khám Phá Đấng Tạo Hóa Qua Góc Nhìn Công Giáo
» Vai Trò Của Truyện Tranh Công Giáo Trong Việc Truyền Bá Lời Chúa và Phát Triển Đức Tin
» Thiên Chúa là ai?
» Vườn Địa Đàng: Nơi Khởi Nguồn Tình Yêu Thương Bất Tận của Thiên Chúa

Hotline (24/7)

Messages

Chat Zalo

Liên hệ